Na temelju članka 7. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 34/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. svibnja 2020. godine donijela Uredbu o dopunama Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (u nastavku: Uredba). Uredba je objavljena u Narodnim novinama 57/20. dana 15. 5. 2020. godine.

Između ostalog, u Uredbi se dodaju novi članci 5.a i 5.b koji glase:

»Obračunska isprava

Članak 5.a

(1) Izvršitelj obrade podataka osigurava spajanje Sustava centraliziranog obračuna plaća na sustav korisničkog pretinca kao komponente sustava e-Građani u svrhu dostave digitalno potpisane obračunske isprave za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka u Osobni korisnički pretinac zaposlenika.

(2) Svako državno tijelo odnosno javna služba iz Sustava centraliziranog obračuna plaća osigurat će dostavu obračunske isprave u Osobni korisnički pretinac zaposlenika.

(3) Za pristup obračunskim ispravama za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka u Osobni korisnički pretinac korisnici se autentificiraju putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava vjerodajnicama »značajne« razine sigurnosti, a koje su u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe na Listi prihvaćenih vjerodajnica označene sigurnosnom razinom »3«.

Članak 5.b

(1) Novi zaposlenici aktivirat će svoj Osobni korisnički pretinac u roku od 15 dana od dana početka rada u državnom tijelu, odnosno javnoj službi.

(2) Državno tijelo, odnosno javna služba iz Sustava centraliziranog obračuna plaća, dužno je omogućiti tehničke preduvjete za pristup zaposlenika Osobnom korisničkom pretincu.

(3) Ako zaposlenik ne može zaprimiti poruku u Osobni korisnički pretinac, ispisivat će mu se obračunska isprava za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka iz Sustava centraliziranog obračuna plaća nakon predaje zahtjeva za ispis obračunske isprave nadležnoj ustrojstvenoj jedinici unutar državnog tijela, odnosno javne službe iz Sustava centraliziranog obračuna plaća. Navedeni zahtjev vrijedi od datuma podnošenja zahtjeva do opoziva ili do omogućenog zaprimanja novih poruka u Osobni korisnički pretinac.«.

Svi zaposlenici koji nemaju aktiviran Osobni korisnički pretinac, a kojima se isplaćuje plaća, naknada ili drugi primici putem Sustava centraliziranog obračuna plaća, aktivirat će svoj Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Detaljne upute objavljene su u Registru zaposlenih u javnim službama.