zagreb nws

ZAGREB, HOTEL PANORAMA, TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 9, 13. LIPNJA 2019. GODINE.

Poslovni edukator za savjetovanje d.o.o. organizira jednodnevni seminar za tajnike i računovođe školskih i predškolskih ustanova. Na seminaru će se obraditi aktualne teme iz područja pravne i računovodstvene regulative školskih i predškolskih ustanova.

Teme:
Godišnji odmor, Pravilnik o zapošljavanju u školama, Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, Video nadzor u kontekstu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, Izmjene i dopune Pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji, Izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu i dr.
Polugodišnje financijsko izvješće, Novine u računovodstvenom evidentiranju poslovnih događaja, Osvrt na Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika – računovodstveni aspekt, Informacije o eRačunu.

Planirano trajanje seminara je od 10:00 do 14:00 sati.
Organizator zadržava pravo izmjene tema, a konačni program seminara bit će objavljen na internetskim stranicama organizatora – www.poslovni-edukator.hr.
Cijena seminara po osobi iznosi 300,00 kn, a uključuje PDV, prezentacije, troškove predavača, kavu u stanci i radni materijal. Pretplatnici biltena „VIJESTI IZ STRUKE“ imaju pravo korištenja 1 gratis naknade koju imaju u sklopu pretplate na bilten „Vijesti iz struke“, ako istu već nisu iskoristili. Pretplatnici koji su iskoristili pravo na 1 gratis naknadu i dalje ostvaruju pravo na 10% popusta na cijenu seminara.

Ovjerena i potpisana ponuda mora se vratiti na fax: 021 553 334 ili na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Naknada za seminar uplaćuje se na račun Poslovnog edukatora za savjetovanje d.o.o. IBAN HR3824070001100635768.

Eventualno otkazivanje seminara, molimo napravite najkasnije do 01.06.2019.
U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.
Dodatne informacije na 021 553 333.

PRIJAVI SE

 
   

bistrica nws

 

STRUČNA DVODNEVNA RADIONICA ZA VODITELJE RAČUNOVODSTVA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA

MARIJA BISTRICA, BLUESUN HOTEL KAJ, OD 28. DO 29. SVIBNJA 2019. GODINE.

Poslovni edukator za savjetovanje d.o.o. u sklopu programa „Mala poslovna škola“ organizira dvodnevnu stručnu radionicu za voditelje računovodstva školskih i predškolskih ustanova. Na radionici će se na praktičan način obraditi primjena Računskog plana proračuna i proračunskih korisnika te na praktičnom primjeru obraditi tema o sastavljanju financijskih izvještaja.

PROGRAM:

28. SVIBNJA 2019.

9.00 – 9.30 Podjela materijala

9.30 – 10.15 Osnove proračunskog računovodstva ( Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, Načela iskazivanja imovine i obveza, prihoda i rashoda), Ivana Ban, Poslovni edukator d.o.o.

10.15. – 13.30 Primjeri knjiženja poslovnih događaja (Nabava, prodaja, donacija i prijenosi nefinancijske imovine i  sitnog inventara, rashod i ispravak vrijednosti, Financijska imovina (zajmovi, predujmovi, depoziti, blagajna), Obveze, Prihodi i rashodi), Ivana Ban, Poslovni edukator d.o.o.

16.00 – 18.00 Utvrđivanje i raspodjela rezultata, mr. sc. Jasna Nikić, HZRIF

29. SVIBNJA 2019.

9.30 – 12.30 Sastavljanje financijskih izvještaja, Ivana Ban, Poslovni edukator d.o.o.

Cijena dvodnevne stručne radionice po osobi iznosi 670,00 kn. Pretplatnici biltena „Vijesti iz struke“ imaju 10% popusta.

Prijavu izvršite OVDJE.

Plaćanje naknade za seminar isključivo je po primljenoj ponudi. Ovjerena i potpisana ponuda mora se vratiti na fax: 021 553 334 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada za seminar uplaćuje se na račun Poslovnog edukatora za savjetovanje d.o.o. IBAN HR3824070001100635768

Eventualno otkazivanje radionice, molimo napravite najkasnije do 17. svibnja 2019.

Dodatne informacije na 021 553 333.

Informacije o autobusnim linijama iz Zagreba za Mariju Bistricu i povratno možete pogledati na linku: https://voznired.akz.hr/VozniRed.aspx

PRIJAVI SE