tucepi1

PROGRAM JESENSKOG SAVJETOVANJA – TUČEPI 2019. – HOTEL ALGA

SRIJEDA – 23.10.

17.00 – 18.00 Registracija sudionika i podjela materijala
18.00 – 18.15 Otvaranje seminara (pozdravna riječ), Ivana Ban, direktorica Poslovnog edukatora d.o.o., Ela Kovačić, predsjednica UTIRUŠ - a
18.15 – 18.30 Kratke informacije o radu UTIRUŠ –a, Ela Kovačić, predsjednica UTIRUŠ – a

ČETVRTAK – 24.10.

8.00 – 9.00 Registracija sudionika i podjela materijala
9.00 – 9.40 Ususret novoj Uredbi o uredskom poslovanju (digitalizacija uredskog poslovanja), Tajana Zlabnik
9.40 – 10.15 Nedostaci u provođenju uredskog poslovanja u školama, dr. sc. Jurica Botić
10.15 – 10.30 Pitanja i odgovori
10.30 – 10.50 Stanka
10.50– 11.30 Obračun plaće prema podacima iz obrasca porezne kartice te očekivane izmjene zakonskih propisa u 4. krugu porezne reforme, mr.sc. Mirjana Mahović Komljenović
11.30 – 11.45 Pitanja i odgovori

13.30 – Izlet (Međugorje)

PETAK – 25.10.

9.00 – 9.45 Novi neoporezivi primici i pravo na njihovu isplatu temeljem kolektivnih ugovora za školstvo i/ili internih akata škole, dr. sc. Marija Zuber
9.45 – 10.30 Likvidatura eRačuna i procedura zaprimanja računa, mr. sc. Jasna Nikić
10.30 – 11.00 Pitanja i odgovori
11.00 – 11.30 Stanka
11.30 – 12.15 Obveze škola temeljem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, mr. sc. Iris Gović Penić
12.15 – 13.00 Zapreke za zasnivanje radnog odnosa u skladu s čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, Marija Ana Zovko Tomaš
13.00 – 13.30 Pitanja i odgovori

15.45 – 16.30 Uočene nepravilnosti u obračunu plaća i drugih naknada u COP – u, Tanja Malinac
16.30 – 16.45 Stanka
16.45 – 17.30 Aktualnosti u školskim ustanovama (novi pravilnici), Zdenka Čukelj
17.30 – 18.00 Pitanja i odgovori
18.30 – 19.30 Skupština UTIRUŠ - a
21.30 – Društvena večer

SUBOTA – 26.10.

9.00 – 10.00 Novi Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, mr. sc. Ivana Jakir Bajo
10.00 – 10.30 Pitanja i odgovori

Organizator zadržava pravo na izmjenu programa.