Povodom učestalih upita smije li isplatitelj stalnih novčanih primanja, odnosno poslodavac, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti propisanih Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti nastaviti s ustezanjem rata kredita na plaći odnosno stalnom novčanom primanju zaposlenika temeljem odredbe članka 202. Ovršnog zakona, Ministarstvo pravosuđa ističe sljedeće:

Poslodavac odnosno drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja neće zastati s provedbom ovrhe na plaći odnosno stalnom novčanom primanju ako se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (članak 4. stavak. 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti).

Navedeni izuzetak od zastoja ovrhe znači da poslodavac nastavlja i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sa zapljenom plaće radnika, odnosno, drugog stalnog novčanog primanja, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe ako se zapljena provodi dobrovoljno na temelju privatne isprave iz članka 202. Ovršnog zakona.