folder PREZENTACIJE - TUČEPI, LISTOPAD 2019.

Za pristup svim prezentacijama molimo pretplatnike da se prijave sa svojim korisničkim podacima.

Aktualnosti u obrazovanju1  E LIKVIDATURA I PROCEDURA1  GOVIC PENIC1  Novi neop primici1 

 Uocene nepravilnosti u obracunu placa i drugih naknada u COP u1  Zapreke za rad u školskim ustanovama1     MAHOVIC Obracun place prema podacima iz  PKZLABNIK USUSRET NOVOJ UREDBI O UREDSKOM POSLOVANJU