Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (članak 17.) i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike srednjoškolskih ustanova (članak 26.) utvrđeno je pravo zaposlenika na naknadu za povećanu odgojno-obrazovnu odgovornost tijekom odlaska na višednevne aktivnosti s učenicima izvan škole u iznosu od 50,00 kn neto po danu višednevne aktivnosti. Ista će se obračunavati u COP-u i isplaćivat će se iz Državnog proračuna. FINA će za obračun plaće za svibanj korisnicima poslati uputu o svim novim elementima.