Poštovani,

Kao što ste već upoznati, dana 01.01.2017.godine stupio je na snagu novi Zakon o javnoj nabavi objavljen u Narodnim novinama br: 120/16.

Odredbama novog Zakona potrebno je uskladiti postojeće Pravilnike o nabavi. OVDJE možete preuzeti primjer Pravilnika o provedbi
postupaka jednostavne (ex bagatelne) nabave u školi.

Sukladno odredbi članka 15. stavak 3. novog Zakona, NARUČITELJ JE OBVEZAN NOVI PRAVILNIK OBJAVITI NA INTERNET STRANICAMA SVOJE ŠKOLE.

Sukladno članku 443. stavak 2. novog zakona novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba
ako ne objavi pravilnik na svojoj internetskoj stranici.