Na internetskim stranicama Ministarstva rada i mirovinskog sustava (http://www.mrms.hr/topics/povjerenstvo-za-tumacenje-temeljnog-kolektivnog-ugovora-za-sluzbenike-i-namjestenike-u-javnim-sluzbama/) objavljena su nova tumačenja Povjerenstva za tumačenje TKU – a u vezi članka 66. TKU – a. Između ostalog, riješeno je pitanje organiziranog javnom prijevozu pa je tako u Tumačenju br. 17/18 od 3. svibnja 2018. protumačeno da „U smislu čl. 66. TKU-a, pod organiziranim javnim prijevozom smatra se isključivo onaj javni prijevoz koji zaposleniku omogućuje redoviti dolazak na posao i povratak s posla, u skladu s odredbama st. 9. čl. 66. TKU-a.“ Kako su tumačenja Povjerenstva obvezujuća, tako školske ustanove moraju postupati u skladu s istima.