MARIJA BISTRICA, BLUESUN HOTEL KAJ, OD 28. DO 29. SVIBNJA 2019. GODINE.

PROGRAM:

Dan/sat

Naziv teme

28. svibnja 2019. 

9.30 – 13.30

Osnove proračunskog računovodstva

·         Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave

·         Načela iskazivanja imovine i obveza, prihoda i rashoda

Primjeri knjiženja poslovnih događaja

·         Nabava, prodaja, donacija i prijenosi nefinancijske imovine i  sitnog inventara, rashod i ispravak vrijednosti,

·         Financijska imovina (zajmovi, predujmovi, depoziti, blagajna)

·         Obveze

·         Prihodi i rashodi

16.00 – 18.00

 Utvrđivanje i raspodjela rezultata

29. svibnja 2019.

9.30 - 12.30

 Sastavljanje financijskih izvještaja

 

Cijena dvodnevne stručne radionice po osobi iznosi 670,00 kn, a uključuje PDV, prezentacije, troškove predavača, kavu u stanci, radni materijal (priručnik). Pretplatnici biltena „Vijesti iz struke“ imaju 10% popusta.

Predprijavu izvršiti na www.poslovni-edukator.hr.

Ako u predprijavi bude dovoljan broj zainteresiranih polaznika stručne radionice, isti će na svoje mailove dobiti detaljne informacije o konačnoj prijavi na stručnu radionicu i načinu rezervacije smještaja u hotelu (ako je potreban). Molimo zainteresirane sudionike da ne rezerviraju smještaj prije nego dobiju ponudu, jer ukoliko se ne javi dovoljan broj polaznika, radionica će biti otkazana. Smještaj u hotelu „Kaj“ je ograničen na cca 35 osoba.

Molimo ne uplaćivati naknadu za stručnu radionicu, dok ne dobijete ponudu.

Dodatne informacije na 021 553 333.

PREDPRIJAVA