sibenik form

18. JESENSKO SAVJETOVANJE TAJNIKA, RAČUNOVOĐA I RAVNATELJA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA
Opatija, 28.-30. rujna 2020. godine (Centar Gervais)


Ovogodišnje Jesensko savjetovanje organizira se u terminu 28. - 30. rujna 2020. u Opatiji, centru Gervais sukladno dobivenoj suglasnosti i dozvoli Stožera civilne zaštite grada Opatije.

Registracija za sudjelovanje na Savjetovanju u Opatiji, te rezervacija smještaja i prijevoza bit će moguća od ponedjeljka 7. rujna 2020. do 18. rujna 2020. na internetskim stranicama:
www.poslovni-edukator.hr ili na www.vist.hr

Predavanja na Savjetovanju bit će organizirana sukladno svim epidemiološkim mjerama u velikoj dvorani centra Gervais (Opatija).
Smještaj će biti organiziran u hotelima Admiral i Ambasador. Prehrana će biti organizirana u hotelu u kojem ste smješteni.
S obzirom na ograničeni broj sudionika, molimo da izvršite registraciju za sudjelovanje i rezervaciju za smještaj na vrijeme.

Naknada za savjetovanje iznosi za:
- članove UTIRUŠ – a 540,00 kn
- pretplatnike biltena „Vijesti iz struke“ 540,00 kn
- sudionike proljetnog i/ili jesenskog savjetovanja u 2019. i 2020. godini 540,00 kn
- sve ostale sudionike 600,00 kn

Naknada se uplaćuje isključivo po primitku e-računa na račun Poslovnog edukatora za savjetovanje d.o.o. IBAN HR3824070001100635768. Naknada uključuje troškove organizacije, predavače, radni materijal i PDV.
Svi koji već imaju uplaćenu kotizaciju za sudjelovanje kod Poslovnog Edukatora d.o.o., te rezerviran i plaćen smještaj kod agencije Dubrovnik Sun za savjetovanje u Dubrovniku, bit će u mogućnosti koristiti uplaćena sredstva, no ovim putem Vas obavještavamo kako je potrebno izvršiti novu registraciju za sudjelovanje i novu rezervaciju smještaja za Savjetovanje u Opatiji, a uplaćena sredstva će biti prebačena na novu rezervaciju. Registracija ujedno predstavlja konačnu prijavu te nije moguće otkazivanje osim u izvanrednim okolnosti (bolest, smrtni slučaj i sl.).

Predavanja na savjetovanju bit će organizirana po grupama te svaki sudionik seminara prilikom online registracije (obavezna) mora označiti na kojim predavanjima želi sudjelovati. Nakon registracije sudionik će dobit kupone s oznakom predavanja koje je označio prilikom registracije. Svaki sudionik dužan je isprintati kupone, jer bez kupona ulaz na predavanje neće biti moguć.
S obzirom na epidemiološke mjere podjele radnog materijala neće biti, već će se materijal nalaziti na stolicama u dvorani prilikom prvih predavanja. Prilikom ulaska u kongresnu dvoranu bit će potrebno potpisati Izjavu COVID-19, obavezno nositi zaštitnu masku i dezinficirati ruke.

Ukoliko se promijene epidemiološke mjere ili se situacija značajno pogorša u vezi korona virusa, savjetovanje će biti odgođeno, a sudionici će o tome biti pravovremeno obavješteni. Također, ako se ne prijavi dovoljan broj sudionika organizator zadržava pravo odgode savjetovanja.

PROGRAM I OZNAKE PREDAVANJA

Vrijeme predavanja

  Tema i predavač

Oznaka predavanja

28. 9. 2020.

  PONEDJELJAK

9.00 - 9.40

   Vršitelji dužnosti i zamjenici ravnatelja te prenošenje ravnateljskih ovlasti, dr.sc. Jurica Botić

T4

9.40 - 9.50

  Pitanja i odgovori

 

9.50 - 10.15

  Stanka

 

10.15 - 10.55

  Obveza izrade plana nabave te veza između financijskog plana i plana nabave, mr. sc. Jasna Nikić, HZRIF

R1

17.00 - 17.40

  Promjene u pravnoj regulativi u području odgoja i obrazovanja u 2020. godini, Marija Ana Zovko Tomaš

T2

17.40 - 18.20

  Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija učenika koji nastavljaju školovanje u Republici Hrvatskoj, te provođenje pripremne i dopunske nastave za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik, Zdenka Čukelj

T1

18.20 - 18.30

  Pitanja i odgovori

 

29. 9. 2020.

UTORAK

9.00 – 9.40

  Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucije u javnom sektoru – primjena u školama i predškolskim ustanovama, Ana Zorić

R3

9.40 – 10.20

  Određena knjiženja s datumom bilance prije zaključivanja poslovnih knjiga i sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja (ispravak vrijednosti potraživanja, zatvaranje podskupine računa 915, utvrđivanje rezultata) te aktualnosti u vezi sastavljanja financijskih izvještaja za devetomjesečno razdoblje, Hana Zoričić

R2

10.20 – 10.45

  Pitanja i odgovori

 

10.45 – 11.15

  Stanka

 

11.15 – 12.00

  Pravna zaštita u postupcima zapošljavanja u školskim ustanovama neizabranog kandidata po raspisanom natječaju, mr. sc. Iris Gović

T3

12.00 – 12.15

  Pitanja i odgovori

 

30. 9. 2020.

SRIJEDA

8.30 – 9.15

  Pravo roditelja na novčane potpore za njegu djeteta s teškoćama u razvoju te obveze poslodavca u vezi s tim, dr. sc. Marija Zuber, HZRIF

R4

9.15 – 9.30

  Pitanja i odgovori

 

Organizator zadržava pravo izmjene programa.

PRIJAVI SE NA SEMINAR