help deskPoslovni edukator svojim korisnicima pruža usluge savjetovanja putem dva "Kontakt centra". Jedan je telefonski gdje registrirani korisnici korištenjem samo njima znanog pina mogu dobiti pravovremene i točne informacije od naših savjetnika. Drugi kontakt centar je na web stranici, gdje registrirani korisnici mogu postavljati upite koristeći posebnu formu koja osigurava da će upit dobiti savjetnik - stručnjak za tu problematiku, svaki upit ima svoj serijski i redni broj, kao i prioritet - na taj način osiguravamo korisnicima najbolju moguću uslugu.

 

 

Telefon: 021 553 333

Savjetnik Područje savjetovanja Vrijeme savjetovanja
Ivana Ban

Proračunsko računovodstvo

Fiskalna odgovornost

Materijalna prava radnika (Plaća, dodaci na plaću, naknade)

Četvrtak: 12.00 – 15.00

Petak: 9.00 – 12.00

Rajka Domin

Materijalna prava radnika (Plaća, dodaci na plaću, naknade)

Proračunsko računovodstvo

Fiskalna odgovornost

Ponedjeljak: 8.00 – 12.00
Seka Jurčev

Radni odnosi

Zakon o odgoju i obrazovanju

Uredsko poslovanje

Utorak: 8.00 – 11.00

Srijeda: 12.00 – 15.00

Ela Kovačić

Radni odnosi

Zakon o odgoju i obrazovanju

Ponedjeljak: 9.00 – 12.00

Četvrtak: 9.00 – 12.00

Blanka Sertić Pedagoške mjere Ponedjeljak: 13.00 -15.00
Dežurstvo Sve navedene teme

Utorak: 8.00 – 11.00

Petak: 9.00 – 12.00