SEMINAR ZA TAJNIKE, RAČUNOVOĐE I RAVNATELJE ŠKOLSKIH USTANOVA

Poslovni edukator d.o.o. u suradnji s UTIRUŠ – om organizira SEMINAR ZA TAJNIKE, RAČUNOVOĐE I RAVNATELJE ŠKOLSKIH USTANOVA Teme seminara: Nove odredbe u kolektivnim ugovorima u vezi materijalnih prava...

POPIS I EVIDENTIRANJE DUGOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE I SITNOG INVENTARA

Poslovni edukator d.o.o. u suradnji s UTIRUŠ – om organizira SEMINAR ZA ČLANOVE UTIRUŠa, PRETPLATNIKE POSLOVNOG EDUKATORA I KORISNIKE DODATNE USLUGE SAVJETOVANJA Datum održavanja: 23. 11. 2017. Vrijeme...

NOVA USLUGA SAVJETOVANJA PRETPLATA NA INFORMATIVNI LIST (BILTEN) „VIJESTI IZ STRUKE“

Od 1. siječnja 2018. godine Poslovni edukator d.o.o. u suradnji s UTIRUŠ – om nudi dodatnu uslugu savjetovanja kao posebnu uslugu, neovisnu od pretplate na časopis „Poslovni edukator“ uz još...

  • SEMINAR ZA TAJNIKE, RAČUNOVOĐE I RAVNATELJE ŠKOLSKIH USTANOVA

    SEMINAR ZA TAJNIKE, RAČUNOVOĐE I RAVNATELJE ŠKOLSKIH USTANOVA

    Stu Ned 2017

    Poslovni edukator d.o.o. u suradnji s UTIRUŠ – om organizira SEMINAR ZA TAJNIKE, RAČUNOVOĐE I RAVNATELJE ŠKOLSKIH USTANOVA Teme seminara: Nove odredbe u kolektivnim ugovorima u vezi materijalnih prava zaposlenika s naglaskom na prijevoz, Utvrđivanje rezultata za 2017. godinu, Vođenje zapisnika u školskim ustanovama Datum održavanja: 15. 12. 2017. Vrijeme...

    Opširnije...

Naše usluge

Seminari Stručna savjetovanja i radionice

Poslovni edukator d.o.o. organizira tradicionalna savjetovanja za tajnike, računovođe osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Na savjetovanjima se obrađuju aktualne pravne, računovodstvene i financijske teme. !

Proljetno savjetovanje

Publikacije Časopisi i knjige

Nudimo pretplatu na stručni časopis "Poslovni edukator" te razne knjige koje obrađuju teme iz područja računovodstva i financija!

Časopis Poslovni edukator

Helpdesk Kontakt centar

Svi naši korisnici imaju isključiv pristup kontakt centru!

Kontakt centar

021/553-333; 021/885-897

Predlošci Odluke, ugovori i ostalo

Registrirani korisnici imaju pristup bazi dokumenata sa predlošcima koji su usklađeni sa zakonom!

Dokumenti

EU Fondovi Konzalting usluge

Poslovni edukator pruža konzultantske usluge kod pripreme i prijave EU projekata na natječaje.

Poslovni.eu

ERASMUS kniga oglas verzija 02 04
 
 
 
 
Sample banner

Poslovni edukator

Časopis Poslovni edukator donosi razumljiv pregled svih relevantnih zakonskih promjena.

Br.1-2014 
Br.2-2014 
Br.3-2014 
Br.4-2014