Priručnik „MALA ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE“

NOVO u ponudi Poslovnog edukatora d.o.o.:    Priručnik „MALA ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE“    Autorica: Ivana Ban

Najava događaja

SAVJETOVANJE U ZAGREBU

 ZAGREB, HOTEL PANORAMA, 8.12.2016. Poslovni edukator d.o.o. u suradnji sa Udrugom tajnika i računovođa u školstvu (UTIRUŠ), 8.12.2016. u hotelu „Panorama“ organizira seminar za tajnike, računovođe i...

PONUDA ZA PRETPLATU NA ČASOPIS „POSLOVNI EDUKATOR“ ZA 2017. GODINU

Časopis „Poslovni edukator“ specijalizirani je časopis za osnovne i srednje škole i predškolske ustanove. Izlazi 4 puta godišnje (ožujak, lipanj, rujan i prosinac) uz 1 predbroj u elektroničkom...

Naše usluge

Seminari Stručna savjetovanja i radionice

Poslovni edukator d.o.o. organizira tradicionalna savjetovanja za tajnike, računovođe osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Na savjetovanjima se obrađuju aktualne pravne, računovodstvene i financijske teme. !

Proljetno savjetovanje

Publikacije Časopisi i knjige

Nudimo pretplatu na stručni časopis "Poslovni edukator" te razne knjige koje obrađuju teme iz područja računovodstva i financija!

Časopis Poslovni edukator

Helpdesk Kontakt centar

Svi naši korisnici imaju isključiv pristup kontakt centru!

Kontakt centar

021/553-333; 021/885-897

Predlošci Odluke, ugovori i ostalo

Registrirani korisnici imaju pristup bazi dokumenata sa predlošcima koji su usklađeni sa zakonom!

Dokumenti

EU Fondovi Konzalting usluge

Poslovni edukator pruža konzultantske usluge kod pripreme i prijave EU projekata na natječaje.

Poslovni.eu

Poslovni edukator

Časopis Poslovni edukator donosi razumljiv pregled svih relevantnih zakonskih promjena.

Br.1-2014 
Br.2-2014 
Br.3-2014 
Br.4-2014