POZIV NA PROLJETNO SAVJETOVANJE

POZIV NA PROLJETNO SAVJETOVANJE  PULA, HOTEL „PARK PLAZA HISTRIJA“, 23.-25. ožujka 2017. Primjena novih propisa od 01.01.2017. u poslovanju školskih i...

PONUDA ZA PRETPLATU NA ČASOPIS „POSLOVNI EDUKATOR“ ZA 2017. GODINU

Časopis „Poslovni edukator“ specijalizirani je časopis za osnovne i srednje škole i predškolske ustanove. Izlazi 4 puta godišnje (ožujak, lipanj, rujan i prosinac) uz 1 predbroj u elektroničkom...

Naše usluge

Seminari Stručna savjetovanja i radionice

Poslovni edukator d.o.o. organizira tradicionalna savjetovanja za tajnike, računovođe osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Na savjetovanjima se obrađuju aktualne pravne, računovodstvene i financijske teme. !

Proljetno savjetovanje

Publikacije Časopisi i knjige

Nudimo pretplatu na stručni časopis "Poslovni edukator" te razne knjige koje obrađuju teme iz područja računovodstva i financija!

Časopis Poslovni edukator

Helpdesk Kontakt centar

Svi naši korisnici imaju isključiv pristup kontakt centru!

Kontakt centar

021/553-333; 021/885-897

Predlošci Odluke, ugovori i ostalo

Registrirani korisnici imaju pristup bazi dokumenata sa predlošcima koji su usklađeni sa zakonom!

Dokumenti

EU Fondovi Konzalting usluge

Poslovni edukator pruža konzultantske usluge kod pripreme i prijave EU projekata na natječaje.

Poslovni.eu

ERASMUS kniga oglas verzija 02 04
 
 
 
 
Sample banner

Poslovni edukator

Časopis Poslovni edukator donosi razumljiv pregled svih relevantnih zakonskih promjena.

Br.1-2014 
Br.2-2014 
Br.3-2014 
Br.4-2014