Računovodstveni praktikum

Poslovni edukator d.o.o. u suradnji s Udrugom tajnika i računovođa u školstvu organizira: Mala škola proračunskog računovodstva za osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove.

Najava događaja

NAJAVA JESENSKOG SAVJETOVANJA

BOL - BRAČ, HOTEL „ELAPHUSA“, 20. – 22. LISTOPADA 2016. Udruga tajnika i računovođa u školstvu i Poslovni edukator d.o.o. organiziraju jesensko savjetovanje za tajnike, računovođe i ravnatelje...

Pravni praktikum

Poslovni edukator d.o.o. u suradnji s Udrugom tajnika i računovođa u školstvu organizira: Pravni praktikum za osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove.

Naše usluge

Seminari Stručna savjetovanja i radionice

Poslovni edukator d.o.o. organizira tradicionalna savjetovanja za tajnike, računovođe osnovnih i srednjih škola te predškolskih ustanova. Na savjetovanjima se obrađuju aktualne pravne, računovodstvene i financijske teme. !

Proljetno savjetovanje

Publikacije Časopisi i knjige

Nudimo pretplatu na stručni časopis "Poslovni edukator" te razne knjige koje obrađuju teme iz područja računovodstva i financija!

Časopis Poslovni edukator

Helpdesk Kontakt centar

Svi naši korisnici imaju isključiv pristup kontakt centru!

Kontakt centar

021/553-333; 021/885-897

Predlošci Odluke, ugovori i ostalo

Registrirani korisnici imaju pristup bazi dokumenata sa predlošcima koji su usklađeni sa zakonom!

Dokumenti

EU Fondovi Konzalting usluge

Poslovni edukator pruža konzultantske usluge kod pripreme i prijave EU projekata na natječaje.

Poslovni.eu

Poslovni edukator

Časopis Poslovni edukator donosi razumljiv pregled svih relevantnih zakonskih promjena.

Br.1-2014 
Br.2-2014 
Br.3-2014 
Br.4-2014